ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ:

 1. Petroglou D, Didagelos M, Chalikias G, Tziakas D, Tsigkas G, Hahalis G, Koutouzis M, Ntatsios A, Tsiafoutis I, Hamilos M, Kouparanis A, Konstantinidis N, Sofidis G, Pancholy SB, Karvounis H, Bertrand OF, Ziakas A. Manual Versus Mechanical Compression of the Radial Artery After Transradial Coronary Angiography: The MEMORY Multicenter Randomized Trial. JACC Cardiovasc Interv. 2018; 11 (11): 1050-1058. 
 2. Petroglou D, Kanellos I, Savopoulos C, Kaiafa G, Chrysochoou A, Skantzis P, Daios S, Hatzitolios AI, Giannoglou G. The LDL-Receptor and its Molecular Properties: From Theory to Novel Biochemical and Pharmacological Approaches in Reducing LDL-Cholesterol. Curr Med Chem. 2018 Jun 3 [Epub ahead of print]. 
 3. Papanastasiou CA, Petroglou D, Palaiodimos L, Economou F. A Rare Case of Pseudo-atrial Flutter Waves in a Patient with Essential Tremor. Cureus. 2019; 11 (1): e3934.
 4. Ziakas A, Katranas S, Bobotis G, Mavrogianni AD, Graidis C, Mezilis N, Arampatzis A, Nikas D, Economou F, Athanasiadis I, Stakos D, Dimopoulos V, Pappa E, Kouparanis A, Petroglou D, Karvounis H. The TRACE Registry (Trans-Radial Approach in Central and northern Greece). Hellenic J Cardiol. 2016; 57 (5): 323-328. 
 5. Tsioufis C, Ziakas A, Dimitriadis K, Davlouros P, Marketou M, Kasiakogias A, Thomopoulos C, Petroglou D, Tsiachris D, Doumas M, Skalidis E, Karvounis C, Alexopoulos D, Vardas P, Kallikazaros I, Stefanadis C, Papademetriou V, Tousoulis D. Blood Pressure Response to Catheter-Based Renal Sympathetic Denervation in Severe Resistant Hypertension: Data from the Greek Renal Denervation Registry. Clin Res Cardiol. 2017; 106 (5): 322-330. 
 6. Ziakas A, Petroglou D, Moralidis E, Tsioufis K, Doumas M, Argiriadou E, Savopoulos C, Hadjimiltiades S, Stiliadis I, Kouparanis A, Katranas S, Lillis L, Koutsakis A, Karvounis H. Initial Experience with Renal Denervation for the Treatment of Resistant Hypertension – The Utility of Novel Anesthetics and Metaiodobenzylguanidine Scintigraphy (MIBG). Open Cardiovasc Med J. 2016; 10: 163 –170.
 7. Ziakas A, Petroglou D. Silent Embolic Cerebral Infarction After Coronary Angiography and Percutaneous Coronary Interventions: Detection of a Silent Cardiac Catheterization Complication. Angiology. 2016; 67 (5): 431 – 432.
 8. Kounatiadis P, Petroglou D, Kolettas V, Karvounis H. Primary Aldosteronism of Late Onset: A Case Report. Hippokratia. 2014; 18 (2): 180 - 182.
 9. Gossios TD, Ziakas A, Doumas M, Katsiki N, Petroglou D, Kouparanis A, Lillis L, Karvounis H. Renal Denervation: Transition From Pathophysiology to Clinical Practice. Angiology. 2014; 65 (9): 760 - 768.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ – ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:

 1. Πέτρογλου Δ. Διαδερμικές Στεφανιαίες Παρεμβάσεις στους Υπερήλικες. 12ο Συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας και Ηλεκτροφυσιολογίας (12th IICE). Σεπτέμβριος 2019, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.
 2. Πέτρογλου Δ. Αιμόσταση Κερκιδικής Αρτηρίας. Κλινικό Φροντιστήριο Αιμόστασης Κερκιδικής Αρτηρίας: Θεωρία και Πρακτική Εξάσκηση. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηλευτών - Τεχνολόγων Ακτινολόγων Επεμβατικής Καρδιολογίας και Ηλεκτροφυσιολογίας. Σεπτέμβριος 2019, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.
 3. Petroglou D, Didagelos M, Chalikias G, Tziakas D, Tsigkas G, Hahalis G, Koutouzis M, Ntatsios A, Tsiafoutis I, Hamilos M, Kouparanis A, Konstantinidis N, Sofidis G, Pancholy SB, Karvounis H, Bertrand OF, Ziakas A. Manual Versus Mechanical Compression of the Radial Artery After Transradial Coronary Angiography: The MEMORY Multicenter Randomized Trial. 39o Διεθνές Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Οκτώβριος 2018, Αθήνα, Ελλάδα.
 4. Ziakas A, Petroglou D, Didagelos M, Hahalis G, Tsigkas G, Datsios A, Hamilos M, Koutouzis M, Pancholy S, Karvounis H. Manual vErsus Mechanical cOmpression of the Radial arterY after transradial coronary angiography – the MEMORY study. 6th Advanced International Masterclass AIM-RADIAL, September 2017, Stuttgart, Germany.
 5. Ziakas A, Petroglou D, Hahalis G, Tsigkas G, Datsios A, Hamilos M, Koutouzis M, Karvounis H. Manual vErsus Mechanical cOmpression of the Radial arterY after transradial coronary angiography – the MEMORY study. 5th Advanced International Masterclass AIM-RADIAL, September 2016, Budapest, Hungary.
 6. Tsioufis K, Ziakas A, Dimitriadis K, Davlouros P, Marketou M, Kasiakogias A, Petroglou D, Kallikazaros I, Stefanadis C, Karvounis C, Alexopoulos D, Vardas P, Papademetriou V, Tousoulis D. Blood Pressure Response  to Catheter – Based Renal Sympathetic Denervation in Patients With Resistant Hypertension: Data From a National Multicenter 1-Year-Follow-Up Study. ESC Congress, August 2016, Rome, Italy.
 7. Κατράνας Σ, Ζιάκας Α, Μπομπότης Γ, Μαυρογιάννη ΑΔ, Γραΐδης Χ, Μεζίλης Ν, Αραμπατζής Α, Νίκας Δ, Οικονόμου Φ, Αθανασιάδης Ι, Στάκος Δ, Δημόπουλος Β, Παππά Ε, Κουπαράνης Α, Πέτρογλου Δ, Τούτουζας Κ, Καρβούνης Χ. Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στη Διενέργεια Καθετηριασμών στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα. 36o Διεθνές Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Οκτώβριος 2015, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.
 8. Κατράνας Σ, Ζιάκας Α, Μπομπότης Γ, Μαυρογιάννη ΑΔ, Γραΐδης Χ, Μεζίλης Ν, Αραμπατζής Α, Νίκας Δ, Οικονόμου Φ, Αθανασιάδης Ι, Στάκος Δ, Δημόπουλος Β, Παππά Ε, Κουπαράνης Α, Πέτρογλου Δ, Τούτουζας Κ, Καρβούνης Χ. Η Καταγραφή TRACE (Trans-Radial Approach in Central and Northern Greece). 36o Διεθνές Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Οκτώβριος 2015, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.
 9. Ziakas A, Katranas S, Bobotis G, Mavrogianni AD, Graidis C, Mezilis N, Arampatzis A, Nikas D, Economou F, Athanasiadis I, Stakos D, Dimopoulos V, Pappa E, Kouparanis A, Petroglou D, Karvounis H. Transradial vs Transfemoral Approach Use in Greece. 4th Advanced International Masterclass AIM-RADIAL, September 2015, Liverpool, UK.
 10. Ζιάκας Α, Τσιούφης Κ, Πέτρογλου Δ, Λιλλής Λ, Καρβούνης Χ. Παρουσίαση Περιστατικού Ασθενούς με Ανθεκτική Υπέρταση που Αντιμετωπίστηκε Επιτυχώς με Απονεύρωση Νεφρικών Αρτηριών. Innovations in Interventional Cardiology and Electrophysiology (7th IICE). Οκτώβριος 2014, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.
 11. Κουνατιάδης Π, Πέτρογλου Δ. Παρουσίαση ενδιαφέροντος κλινικού περιστατικού: Τεστοστερόνη και Καρδιαγγειακή Νόσος. Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας, Ελληνική Καρδιολογική Εταιρία, Φεβρουάριος 2014, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

 1. Συμμετοχή στη μελέτη COMPLETE “The COMPLETE study (A randomized, comparative effectiveness study of complete versus culprit-only revascularization strategies to treat multivessel disease after primary percutaneous coronary intervention for ST-segment elevation myocardial infarction). Mar 2014 – Mar 2017”.
 2. Συμμετοχή στην ελληνική μετάφραση του συγγράμματος “Braunwald’s Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine, 10th Edition”.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ:

 1. 2ο Βραβείο Εργασίας νέων Καρδιολόγων στο 36ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο της ΕΚΕ για την Εργασία με Τίτλο «Η Καταγραφή TRACE (Trans-Radial Approach in Central and Northern Greece)».